You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji je Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) obradila zahtjeve za informacije i javni pristup dokumentima povezanima s projektom koji financira EU i o njezinoj usklađenosti sa smjernicama EU-a o financiranju izraelskih subjekata i njihovih aktivnosti na okupiranim palestinskim područjima