You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji je Europska komisija postupila sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na spise o tržišnom natjecanju u razdoblju od 1985. do 1986