You have a complaint against an EU institution or body?

Izostanak odgovora Europske komisije na e-poruku koja je sadržavala zahtjev za ponovnu ocjenu nevaljanosti