You have a complaint against an EU institution or body?

Izostanak odgovora Europske komisije (PMO) na e-poruku umirovljenog člana osoblja o indeksaciji njegove mirovine