You have a complaint against an EU institution or body?

Propust Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) da odgovori na upit u kojem se izražava zabrinutost u pogledu načina na koji Agencija primjenjuje ograničenja nakon ruske invazije na Ukrajinu