You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji je Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) propustila potvrditi primitak upita o njezinu tumačenju ograničenja nametnutih Rusiji nakon invazije u Ukrajini