You have a complaint against an EU institution or body?

Postupanje Europske komisije sa zahtjevom za javni pristup dokumentima koji se odnose na otvoreni natječaj koji je proveo Europski ured za odabir osoblja (EPSO)