You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Europska komisija obradila zahtjev za javni pristup korespondenciji koju je vodila s tijelima država članica o distribuciji medicinskih maski u kontekstu pandemije bolesti COVID 19