You have a complaint against an EU institution or body?

Kako je Europska komisija odgovorila na zabrinutosti u vezi sastava Foruma na visokoj razini o uniji tržišta kapitala i navodnim sukobima interesa njegovih pojedinih članova