You have a complaint against an EU institution or body?

Način na koji Europska investicijska banka objavljuje informacije o okolišu u vezi s projektima koje financira, a koje provode posrednici

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.