You have a complaint against an EU institution or body?

Europski ombudsman pokrenuo je istragu o tome kako Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) registrira dokumente u okviru svojih obveza u skladu s pravilima EU-a o javnom pristupu dokumentima