You have a complaint against an EU institution or body?

Navodni propust Europske komisije da odgovori na prepisku povezanu s pritužbom o navodnim povredama prava EU-a o javnoj nabavi u pogledu građevinskih radova na željezničkom kolodvoru Hamburg Altona