You have a complaint against an EU institution or body?

Odbijanje Europske komisije da pruži javni pristup dokumentima koji se odnose na rad bivšeg načelnika odjela u Komisiji koji sada radi kao lobist - GESTDEM 2019/4113