You have a complaint against an EU institution or body?

Procjena stručnog iskustva kandidata u okviru postupka odabira osoblja EU-a koji je organizirao Europski ured za odabir osoblja radi odabira administratora u području arhiviranja i upravljanja dokumentacijom

Procjena stručnog iskustva kandidata u okviru postupka odabira osoblja EU-a koji je organizirao Europski ured za odabir osoblja radi odabira administratora u području arhiviranja i upravljanja dokumentacijom.