You have a complaint against an EU institution or body?

Odluka Europske službe za vanjsko djelovanje o uskraćivanju potpunog javnog pristupa pisanoj evidenciji o sastancima Globalnog tehnološkog panela

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.