You have a complaint against an EU institution or body?

Diúltú an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) do rochtain phoiblí a thabhairt ar thuarascáil agus moladh riaracháin ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) a seoladh chuig an BEI agus a bhain le hiasacht a tugadh do Ghrúpa Volkswagen, mar aon le doiciméid inmheánacha an BEI maidir leis an tuarascáil agus an moladh

Diúltú an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) do rochtain phoiblí a thabhairt ar thuarascáil agus moladh riaracháin ón Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) a seoladh chuig an BEI agus a bhain le hiasacht a tugadh do Ghrúpa Volkswagen, mar aon le doiciméid inmheánacha an BEI maidir leis an tuarascáil agus an moladh.