You have a complaint against an EU institution or body?

An chaoi ar dhéileáil an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) le hiarratais ar fhaisnéis agus ar rochtain phoiblí ar dhoiciméid a bhaineann le tionscadal a fuair maoiniú ón Aontas agus le treoirlínte an Aontais a chomhlíonadh maidir le cistiú d’eintitis Iosrael agus a ngníomhaíochtaí i gcríocha Palaistíneacha faoi fhorghabháil