You have a complaint against an EU institution or body?

An chaoi ar láimhseáil an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS) gearán faoi easpa cothroime líomhnaithe sa nós imeachta réamhroghnúcháin i ndáil le Gairmithe Sóisearacha i gclár na dToscaireachtaí