You have a complaint against an EU institution or body?

Teip ó thaobh na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS - an Toscaireacht in Washington, SAM) freagra a thabhairt ar chomhfhreagras maidir le tréimhse oiliúna a bhí le cur ar athló agus a cuireadh ar ceal de bharr COVID-19