You have a complaint against an EU institution or body?

An chaoi a nochtann an Banc Eorpach Infheistíochta faisnéis chomhshaoil i ndáil le tionscadail a mhaoiníonn sé arna gcur i gcrích ag idirghabhálaithe

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.