You have a complaint against an EU institution or body?

Tá an fiosrúchán bunaithe ar ghearán, ina maítear nach gcoinníonn Europol clár poiblí ceart

D’oscail an tOmbudsman Eorpach fiosrúchán maidir leis an gcaoi a gcláraíonn Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) doiciméid i gcomhthéacs a cuid oibleagáidí faoi rialacha AE maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid.