You have a complaint against an EU institution or body?

Diúltú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí rochtain iomlán a dheonú don phobal ar thaifid i scríbhinn de chruinnithe an Phainéil Theicniúil Dhomhanda

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.