You have a complaint against an EU institution or body?

Eisiamh a bheith déanta ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar iarrthóir ó nós imeachta roghnúcháin foirne do státseirbhísigh AE i réimse na cumarsáide de thairbhe nár comhlíonadh na critéir incháilitheachta