You have a complaint against an EU institution or body?

Refus du Service européen pour l'action extérieure d’accorder un accès public complet aux comptes rendus écrits des réunions du groupe Global Tech

Európskej služby pre vonkajšiu činnosť poskytnúť úplný prístup verejnosti k písomným záznamom o stretnutiach spoločnosti Global Tech.