You have a complaint
against an EU institution or body?

Commission's alleged failure to carry out a human rights impact assessment of the envisaged EU-Vietnam free trade agreement

Päätös

asiassa 1409/2014/MHZ, jossa Euroopan komissio ei ollut arvioinut etukäteen ihmisoikeuksiin kohdistuvia vaikutuksia EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen yhteydessä

Asiassa oli kyse siitä, olisiko Euroopan komission pitänyt tehdä ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi neuvotellessaan vapaakauppasopimuksesta Vietnamin kanssa. Kantelijoiden mielestä tällainen arviointi oli välttämätön, mutta komissio ei pitänyt sitä välttämättömänä, sillä kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arviointi oli tehty jo vuonna 2009 ehdotetusta EU:n ja Aseanin välisestä vapaakauppasopimuksesta, jossa Vietnam oli mukana.

Oikeusasiamies tuli siihen tulokseen, että ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin laiminlyöminen Vietnamin kohdalla oli komissiolta hallinnollinen epäkohta.  Oikeusasiamies suositteli maaliskuussa 2015, että komission tulisi tehdä tällainen arviointi viipymättä.

Komissio kieltäytyi. Se väitti, että samaan lopputulokseen päästiin sen ”muilla kuin kauppapolitiikkaan liittyvillä välineillä” sekä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin sisältyvillä ihmisoikeuslausekkeilla.

Oikeusasiamies ei ollut samaa mieltä, vaan korosti ihmisoikeuksiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin olennaisesti sisältyviä erityispiirteitä. Koska sopimus oli tällä välin jo tehty, oikeusasiamies päätti asian käsittelyn esittämällä kriittisen huomautuksen.