You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan tietosuojavaltuutetun vastaamatta jättäminen kirjeenvaihtoon, joka koski väitetysti viivästynyttä lausuntoa Eurojustin hallinnollista tutkimusta koskevasta kantelusta