You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission kieltäytyminen antamasta yleisölle oikeutta tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat sen vaikutustenarviointia, joka liittyy lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaan lainsäädäntöehdotukseen