You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen talidomidia koskevaan kirjeeseen