You have a complaint against an EU institution or body?

Tapa, jolla Euroopan komissio käsitteli pyyntöä saada tutustua kahteen kirjeeseen, jotka koskevat Italiaa vastaan tehtyä rikkomuskantelua