You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, jossa oli invaliditeetin uudelleenarviointia koskeva pyyntö