You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission laiminlyönti antaa vastaanottoilmoitus kantelusta, jonka mukaan Malta rikkoo EU:n lainsäädäntöä toteuttamalla rinnakkaisia siviili- ja rikosoikeudellisia menettelyjä