You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vastaamatta jättäminen tiedusteluun, joka koski huolenaiheita viraston tavasta soveltaa rajoituksia Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen seurauksena