You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vastaamatta jättäminen tiedusteluun ilma-alusten lääkinnällisiä laitteita koskevista päivitetyistä standardeista