You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen kantelijan kysymyksiin moottoriajoneuvojen rekisteröinnistä (käynnissä oleva rikkomusasia CHAP(2013)3090 / EU-Pilot 6060/14/ENTR)