You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission ilmoittamatta jättäminen sellaisen rikkomuskantelun vastaanottamisesta, joka koskee EU-rahoituksen peruuttamista Italiaan rakennettavalta matkailukohteelta