You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vastaanottoilmoituksen antamatta jättäminen tiedustelusta, joka koski sen käsitystä Venäjälle asetetuista rajoituksista Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen jälkeen