You have a complaint against an EU institution or body?

Huolenaihe siitä, että Euroopan investointipankilla on hallussaan arkaluonteisia henkilötietoja työnhakijoista ennen työpaikkahaastatteluja