You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen pyyntöön saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat EU:n varautumis- ja toimintasuunnitelmaa vakavien rajatylittävien terveysuhkien varalta