You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan investointipankin menettely sen rahoittamia ja muiden osapuolten toteuttamia hankkeita koskevien ympäristötietojen julkistamisessa

Způsob, jakým Evropská investiční banka zveřejňuje informace o životním prostředí v souvislosti s jí financovanými projekty realizovanými zprostředkovateli.