You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komissio ja valituksen tehneen vammaisen henkilön yhteiskuntaan uudelleen sopeuttamisen epäonnistuminen

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η μη επανένταξη ενός ενδιαφερόμενου με αναπηρίες.