You have a complaint against an EU institution or body?

Tutkimus perustuu kanteluun, jossa väitetään, että Europol ei pidä asianmukaista julkista rekisteriä

Euroopan oikeusasiamies on käynnistänyt tutkimuksen siitä, miten Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (Europol) rekisteröi asiakirjat asiakirjojen julkista saatavuutta koskevien EU:n sääntöjen mukaisten velvoitteidensa yhteydessä.