You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan oikeusasiamies on käynnistänyt tutkimuksen siitä, miten Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) rekisteröi asiakirjat asiakirjojen julkista saatavuutta koskevien EU:n sääntöjen mukaisten velvoitteidensa yhteydessä