You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, joka liittyi ammattipätevyyden tunnustamista Romaniassa koskeviin rikkomusvalituksiin

The European Commission’s failure to reply to an e-mail regarding infringement complaints on the recognition of professional qualifications in Romania.