You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission kieltäytyminen myöntämästä tutustumisoikeutta asiakirjoihin, jotka liittyvät tällä hetkellä lobbaajana työskentelevän entisen komission yksikön päällikön työhön – GESTDEM 2019/4113