You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan unionin neuvoston tapa käsitellä pyyntöä saada tutustua asiakirjoihin, jotka koskevat suositusta neuvoston päätökseksi myöntää lupa neuvottelujen käynnistämiseksi Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisestä sopimuksesta, joka koskee Nord Stream 2 -kaasuputken käyttöä