You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopan komission kieltäytyminen antamasta tutustua kirjeenvaihtoon ja asiakirjoihin, jotka koskevat pysyvässä kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomiteassa käytyjä keskusteluja kasvinsuojeluaineista mehiläisiin kohdistuvien riskien arviointia koskevasta EFSAn ohjeasiakirjasta (GestDem 2018/5423)