You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Investeerimispanga (EIP) keeldumine avaliku juurdepääsu andmisest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aruandele ja haldussoovitusele, mis saadeti EIP-ile Volkswagen Groupile antud laenu kohta, ning aruannet ja soovitust käsitlevatele EIP-i sisedokumentidele

Euroopa Investeerimispanga (EIP) keeldumine avaliku juurdepääsu andmisest Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) aruandele ja haldussoovitusele, mis saadeti EIP-ile Volkswagen Groupile antud laenu kohta, ning aruannet ja soovitust käsitlevatele EIP-i sisedokumentidele.