You have a complaint against an EU institution or body?

Euroopa Andmekaitseinspektori suutmatus vastata kirjavahetusele seoses väidetavalt hilinenud arvamusega Eurojustis läbiviidava haldusjuurdluse kohta