You have a complaint against an EU institution or body?

Bosnias ja Hertsegoviinas asuva ELi delegatsiooni suutmatus vastata e-kirjadele, mis on seotud projekti S.I.P.P.A.S stipendiumiga