You have a complaint against an EU institution or body?

Kuidas Euroopa Komisjon käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs tehisintellekti käsitleva seadusandliku ettepanekuga seotud dokumentidele